Kreiranjem korisničkog naloga, odnosno, registracijom na informacionom sistemu - portalu eUprava na adresi https://euprava.prijedor.grad.org (u daljem tekstu eUprava) prihvatate pravila korištenja i obavezujete se da ćete ih poštovati i koristiti u dobroj namjeri.

1. OPŠTI USLOVI

Registracijom na portalu eUprave, saglasni ste da portal eUprava koristite isključivo u zakonskim okvirima i na način koji ne ugrožava, ograničava ili sprečava korišćenje trećoj strani, uz poštovanje mjera bezbjednosti, kao i da ste upoznati sa uslovima korištenja portala eUprava, te da pristajete na njihovu primjenu sa svim svojim izmjenama i dopunama.

Korištenjem sadržaja eUprave, korisnik prihvata sve rizike koji nastaju korišćenjem ove internet stanice i prihvata korištenje tog sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

eUprava se ne smije koristiti za slanje i objavljivanje materijala koji su uznemirujući, uvrjedljivi, nepristojni, preteći ili nezakoniti i koji krše autorska prava, prava na povjerljivost, privatnost i druga prava. Takođe, nije dopušteno pokušati mijenjati sadržaj portala eUprave osim ako to nije izričito dozvoljeno. Možete pogledati, kopirati ili odštampati strane sa portala eUprava isključivo za lične, nekomercijalne svrhe.

Podaci koje unosite moraju biti istiniti, precizni i pribavljeni u skladu sa zakonom. Korisnik se obavezuje da neće prilagati nikakav protivzakonit materijal radi korištenja u eUpravi.

Grad Prijedor i eUprava neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik usled netačnih podataka koje je unio preko portala eUprave ili korištenja portala na način koji nije predviđen.

Portal eUprava je javni servis. Dokumenti, informacije i podaci koji se nalaze na Portalu mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika. Portal eUprava zbog svoje prirode servisa zadržava pravo izmjene sadržaja bez prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Objavljeni sadržaji se pripremaju na osnovu raspoloživih informacija od organa koji pružaju usluge. Portal eUprava može da sadrži informacije kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba i nema nadzor nad informacijama ili drugim internet stranicama uopšte, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Portal eUprava nastoji da objavljeni sadržaj u najvećoj mogućoj mjeri daje potpunu i tačnu informaciju. I pored pune posvećenosti pripremi sadržaja, portal eUprava nije odgovorna za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnost korisnika, koja je nastala kao posljedica upotrebe bilo nepotpune ili netačne informacije na ovom portalu.

Korisnici Portala su stoga u potpunosti odgovorni za provjeru tačnosti i potpunosti sadržaja koji se na njemu nalaze. Nismo odgovorni za direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti koje mogu nastati zbog tehničkih problema ili nedostupnosti ovog portala.

2. TEHNIČKI USLOVI

Da bi korisnik mogao da se registruje i koristi eUpravu, korisnik je dužan da:

ima stabilnu i pouzdanu internet konekciju, kojom će pristupati eUpravi
važeću privatnu e-mail adresu
popuni zahtjev za registraciju
unosi ispravne podatke u formulare
bude odobren od strane administratora, nakon što administrator pregleda podatke iz zahtjeva za registraciju
završi proces registracije, nakon što administrator odobri nalog

 

3. ZAŠTITA PODATAKA

Grad Prijedor i eUprava se pridržavaju Zakona o zaštiti privatnih podataka Bosne i Hercegovine, i drugih zakonskih regulativa koje regulišu ovu oblast. Za više informacija, obratite se na e-mail euprava@prijedorgrad.org ili pozovite: 052/245-178 (Milovan Polovina).

 

4. GRADSKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

Način plaćanja i tarife gradske administrativne takse definisani su osnovu:

Odluke o gradskim administrativnim taksama Sl. gl. PD 8/21