Креирањем корисничког налога, односно, регистрацијом на информационом систему - порталу еУправа на адреси https://euprava.prijedor.grad.org (у даљем тексту еУправа) прихватате правила кориштења и обавезујете се да ћете их поштовати и користити у доброј намјери.

1. ОПШТИ УСЛОВИ

Регистрацијом на порталу еУправе, сагласни сте да портал еУправа користите искључиво у законским оквирима и на начин који не угрожава, ограничава или спречава коришћење трећој страни, уз поштовање мјера безбједности, као и да сте упознати са условима кориштења портала еУправа, те да пристајете на њихову примјену са свим својим измјенама и допунама.

Кориштењем садржаја еУправе, корисник прихвата све ризике који настају коришћењем ове интернет станице и прихвата кориштење тог садржаја искључиво за личну употребу и на сопствену одговорност.

еУправа се не смије користити за слање и објављивање материјала који су узнемирујући, уврједљиви, непристојни, претећи или незаконити и који крше ауторска права, права на повјерљивост, приватност и друга права. Такође, није допуштено покушати мијењати садржај портала еУправе осим ако то није изричито дозвољено. Можете погледати, копирати или одштампати стране са портала еУправа искључиво за личне, некомерцијалне сврхе.

Подаци које уносите морају бити истинити, прецизни и прибављени у складу са законом. Корисник се обавезује да неће прилагати никакав противзаконит материјал ради кориштења у еУправи.

Град Приједор и еУправа неће бити одговорни за било какву штету коју претрпи корисник услед нетачних података које је унио преко портала еУправе или кориштења портала на начин који није предвиђен.

Портал еУправа је јавни сервис. Документи, информације и подаци који се налазе на Порталу могу се користити само за индивидуалне потребе корисника. Портал еУправа због своје природе сервиса задржава право измјене садржаја без претходне најаве, те неће бити одговоран ни за какве могуће посљедице произашле из таквих промјена.

Објављени садржаји се припремају на основу расположивих информација од органа који пружају услуге. Портал еУправа може да садржи информације као и везе до других интернет страница креираних од стране трећих особа и нема надзор над информацијама или другим интернет страницама уопште, те се у потпуности одриче сваке одговорности, укључујући, тачност, потпуност и доступност садржају на интернет страницама креираним од стране трећих особа.

Портал еУправа настоји да објављени садржај у највећој могућој мјери даје потпуну и тачну информацију. И поред пуне посвећености припреми садржаја, портал еУправа није одговорна за било какву директну или индиректну штету или непријатност корисника, која је настала као посљедица употребе било непотпуне или нетачне информације на овом порталу.

Корисници Портала су стога у потпуности одговорни за провјеру тачности и потпуности садржаја који се на њему налазе. Нисмо одговорни за директну или индиректну штету или непријатности које могу настати због техничких проблема или недоступности овог портала.

2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Да би корисник могао да се региструје и користи еУправу, корисник је дужан да:

  • има стабилну и поуздану интернет конекцију, којом ће приступати еУправи
  • важећу приватну e-mail адресу
  • попуни захтјев за регистрацију
  • уноси исправне податке у формуларе
  • буде одобрен од стране администратора, након што администратор прегледа податке из захтјева за регистрацију
  • заврши процес регистрације, након што администратор одобри налог3. ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Град Приједор и еУправа се придржавају Закона о заштити приватних података Босне и Херцеговине, и других законских регулатива које регулишу ову област. За више информација, обратите се на e-mail euprava@prijedorgrad.org или позовите: 052/245-178 (Милован Половина).

 

4. ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Начин плаћања и тарифе градске административне таксе дефинисани су основу: